tekiş sağlığı

Gürültü Ölçümleri

 

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunun 4 maddesinde ‘’ İşveren, çalışanların işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olup bu çerçevede;

a) Mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dâhil her türlü tedbirin alınması, organizasyonun yapılması, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, sağlık ve güvenlik tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun iyileştirilmesi için çalışmalar yapar’’

 Ayrıca ilgili kanun kapsamında çıkarılan 28 Temmuz 2013 tarih  28721 sayılı ÇALIŞANLARIN GÜRÜLTÜ İLE İLGİLİ RİSKLERDEN KORUNMALARINA DAİR YÖNETMELİK kapsamında ;‘’İşveren, çalışanların maruz kaldığı gürültü düzeyini, işyerinde gerçekleştirilen risk değerlendirmesinde ele alır ve risk değerlendirmesi sonuçlarına göre gereken durumlarda gürültü ölçümleri yaptırarak maruziyeti  belirler’’ denmektedir.

    İlgili yönetmelik hükümleri doğrultusunda işletmelerin risk analizi yaptırması ve gerekli bölümlerde gürültü ölçümü yaptırarak risk alanlarını belirlemesi gerekmektedir.Ayrıca maruz kalınan gürültü; titreşimle de ilgili olduğundan kişisel titreşim ve gürültü maruziyetlerinin ölçülmesi gerekmektedir.Ortam gürültü ve titreşim ölçümleri yeni makina ve ekipman  eklenmesi ve ortamda yapılacak değişikliklerle yenilenmelidir.Gürültüye maruz kalan işçilerin Odiyometri ölçümleri periyodik olarak yaptırılarak kontrolünün sağlanması gerekmektedir.

Yapılan ölçümlerin yetkili firmalarca yapılması;alınacak tedbirlerin işlevselliğini ve yapılacak yatırımın uygunluğunu belirleyeceği gibi yasal  sorumluluğun yerine getirilmesi açısındanda önemli olacaktır.Ayrıca yapılan  odiyometrik ölçümlerin odiyometristlerce yapılması ve Kulak Burun Boğaz uzmanlarınca değerlendirilerek raporlandırılması şarttır.