tekiş sağlığı

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolü

 

Basınçlı kaplar işyerlerinin vazgeçilmez araçlarıdır. Ancak uygun şekilde kullanılmadıklarında da ciddi tehlike kaynağı haline gelirler. Bu nedenle basınçlı kapların standartlara uygun imal edilmesi, doğru yerleştirilmesi, eğitimli kişilerce işletilmesi, ölçüm cihazlarının ve emniyet sistemlerinin çalışır durumda olması iş güvenliği açısından çok önemlidir. Ülkemizdeki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı da bu cihazların yetkili teknik elemanlar tarafından en az yılda bir kez muayene ve test edilmesini zorunlu tutmaktadır.

” Buhar ve sıcak su kazanlarının; imalinin bitiminde, monte edilip kullanılmaya başlamadan önce, kazanlarda yapılan değişiklik veya onarım veya revizyonlardan sonra, yılda bir periyodik olarak ve en az üç ay kullanılmayıp yeniden servise girmeden önce, kontrol ve deneyleri, ehliyeti Hükümet veya mahalli idarelerce kabul edilen teknik elemanlar tarafından yapılacak ve sonuçları sicil kartına veya defterine işlenecektir.” (İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü, Madde 207)

“Kazanların hidrolik basınç deneyleri, en yüksek çalışma basıncının en çok 1, 5 katı ile yapılacak, kontrol ve deneylerin sonucu uygun bulunmayan kazanlar, uygunluk sağlanıncaya kadar kullanılmayacaktır.” (İSİG Tüzüğü, Madde 209)

 

 

 

Muayene Kapsamındaki Basınçlı Ekipmanlar:

 • Buhar Kazanı
 • Kalorifer Kazanı
 • Kızgın Yağ Kazanı
 • Hava Tankı
 • Hidrofor Tankı
 • Boyler
 • Genleşme Tankları
 • Basınçlı Kaplar
 • Otoklav
 • Buharlı Pişirme Kazanları
 • Kazan Dairesi Uygunluk Muayeneleri