tekiş sağlığı
Aydınlatma Ölçümü

 

İş yerlerinde işlerin hatasız yapılabilmesi, çalışanların göz sağlıklarının korunması için uygun aydınlatma şartlarının sağlanması gerekmektedir. Özellikle hassas işlerin yapıldığı iş kollarında bu husus daha da önem kazanmaktadır.