tekiş sağlığı

Acil Durum ve Eylem Planı

Yangın, deprem, basınçlı kap veya kimyasal madde patlaması, sabotaj, terör saldırısı gibi acil tedbirlerin alınması gerekli durumlar için yapılması gerekli çalışma, planlama ve tatbikatların tümüne acil eylem planlaması denmektedir.

Acil eylem planlamaları, firmalarda bu gibi durumların meydana gelme ihtimaline karşı yapılan, planlama, görev bölümü ve hazırlık tatbikatlarını içerir.